Top 04 đội thi được phép chỉnh sửa và hoàn thiện bài làm Vòng 02 trong phạm vi đề bài đưa ra

Top 04 đội thi hoàn thiện Hackathon Marketing Business Case từ NTT Bạch Kim trong 72 giờ.

Scroll to Top